Gminny Ośrodek Kultury w Pępowie

ul. Stanisławy Nadstawek 1a

63-830 Pępowo

NIP: 6961880933

nr konta: PKO 29 1020 3121 0000 6302 0066 2643

tel. 65 573 64 44;

e-mail: gok(at)pepowo.pl

 

 

 

pracownicy:

Leszek Żelazny - dyrektor
kontakt: dyrektorgok(at)pepowo.pl

Barbara Krajka - instruktor ds. kultury i sportu
Ireneusz Chmielarczyk
- instruktor ds. kultury i sportu


Maria Szelągowska - bibliotekarz
Emilia Tworkowska - bibliotekarz