ORGANIZACJA SPOŁECZNA:

Dąbroczanka Pępowo - od ponad 70 lat lokalny klub piłkarski, a w ostatnich czasach wzbogacony o sekcje koszykówki, crossfitu i tenisa. Pod okiem wyspecjalizowanej kadry w LKS Dąbroczance trenuje obecnie 9 grup, łącznie blisko 120 zawodników. Klub w ramach swoich działań organizuje liczne akcje, wyjazdy i turnieje. Współpracuje z innymi organizacjami. Uczestniczy w kształceniu i wychowaniu dzieci i młodzieży. Angażuje się w działania pro-społeczne i akcje charytatywne.

OSP Ludwinowo – jednostka w tym roku obchodziła 50 rocznicę powstania i działalności na rzecz społeczeństwa i nie tylko. Od pół wieku OSP jest dumą i chlubą wsi Ludwinowo i Kościuszkowo. Jednostka OSP Ludwinowo prężnie rozwija swoją działalność. Obecnie szeregi jednostki zasila około 40 czynnych druhów i druhen oraz około 60 wspierających. Członkowie jednostki z dumą reprezentują OSP na różnego rodzaju konkursach, zawodach czy kursach z zakresu ratownictwa oraz nosząc sztandar gminny. Od kilkunastu lat zajmują czołowe miejsca na zawodach na szczeblu gminnym, powiatowym czy nawet wojewódzkim. 15 września 2018 r., zajęli 4 miejsce w klasyfikacji generalnej. Druhowie biorą udział również w turniejach piłki nożnej gminy oraz powiatu, gdzie podobnie zajmowali czołowe pozycje na podium. 22 września 2018 r. zarząd OSP oraz druhowie zorganizowali podsumowanie projektu PGS GRANT, z którego została zakupiona tarcza nalewowa dla MDP do celów ćwiczeniowych. Najmłodsi członkowie ochoczo biorą udział w konkursach wiedzy przeciwpożarowej oraz w turniejach strzeleckich. W ostatnich miesiącach dzięki dofinansowaniu i środkom własnym zakupiła pompę marki TOHATSU oraz zbiornik na wodę. W planach jest również rozbudowa i modernizacja remizy OSP Ludwinowo. Druhowie współpracują z miejscową radą sołecką oraz paniami z KGW, ale również z innymi zaprzyjaźnionymi jednostkami nie tylko z gminy Pępowo. Członkowie OSP bardzo chętnie angażują się w różne przedsięwzięcia.

OSP Pępowojednostka powstała 1881 r. Stan osobowy to ponad 30 przeszkolonych strażaków. Posiada na wyposażeniu 4 samochody oraz umundurowanie i sprzęt do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, które wykonuje na rzecz poszkodowanych z terenu naszej gminy i powiatu. OSP ogromnym zaangażowaniem wykazuje się w kwestiach organizowania gminnych konkursów i zawodów. Ponadto prowadzona jest owocna praca z młodzieżą, czego dowodem jest funkcjonowanie trzech Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Prowadzi spotkania z dziećmi z przedszkola oraz z młodzieżą szkolną. Bierze czynny udział z młodzieżą w cyklicznych rajdach dla MDP. Od kilku lat jest współorganizatorem obozu szkoleniowo-wypoczynkowego młodzieży z terenu gminy i powiatu Gostyńskiego który odbył się w Brennie. Jest inicjatorem pokazów ratowniczo-gaśniczego i ratownictwa przedmedycznego w szkołach, w jednostkach OSP i KGW na terenie gminy. Współpracujemy z wieloma partnerami w tym Radą Sołecką w Pępowie. Druhowie z jednostki uczestniczą i często zabezpieczają uroczystości patriotyczne, związkowe i kościelne które są organizowane na terenie gminy i powiatu z dumą nosząc mundur strażacki. Strażacy z OSP Pępowo którzy jako pierwsi przybywają do zdarzeń wykazywali się wysokim poziom wyszkolenia, dużą odwagą i zaangażowaniem, oraz poświęceniem i chęcią niesienia pomocy innym potrzebującym. OSP posiada zdyscyplinowanych i sumiennych druhów, dbających o dobre imię ochotniczej straży pożarnej, poświęcając wiele czasu dla dobra i bezpieczeństwa drugiego człowieka. W środowisku cieszy się dobrą i nieposzlakowaną opinią. W plebiscycie ,,OSP Roku 2019” jednostka z Pępowa zdobyła tytuł najlepszej jednostki w powiecie Gnostykiem i najlepszej jednostki Województwa Wielkopolskiego. Strażacy z OSP swoim postępowaniem i zaangażowaniem dają przykład że jeśli coś się robi z pasją to dobre efekty pracy są tylko kwestią czasu. Jednostka może stanowić przykład do naśladowania a jego długoletnia bo ponad 135 letnia działalność daje swoje owoce w postaci nowych pokoleń strażackich, które z równie wielką pasja przynoszą chlubę jednostce i całemu lokalnemu społeczeństwu. Jednostka na którą zawsze można liczyć.

DZIAŁACZ:

Andrzej Małecki – nie ma chyba w gminie osoby, nieznającej Firmy MAŁECKI, za którą stoi od 1992 roku jej założyciel – Andrzej Małecki. Aktywny działacz. Od wielu lat zaangażowany w życie gminy. Już drugą kadencję został wybrany członkiem rady sołeckiej gminy Pępowo. Nigdy nikomu nie odmawia pomocy i sam ją bezinteresownie niesie. Od 1983 roku jest silnie związany z Pępowską Ochotniczą Strażą Pożarną, będąc jej prezesem od prawie 40 lat. Od 15 lat jest także prezesem Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Jest prezesem drugą kadencję w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu i członkiem Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu. Pan Andrzej jest członkiem komitetu współpracy z holendrami. Ponadto od 2001 roku aktywnie włącza się w postępy lokalnej drużyny Dąbroczanki Pępowo. Odkąd był wiceprezesem klubu sportowego, Dąbroczanka zajmowała czołowe miejsca w IV Lidze Piłki Nożnej.

Mirosława Bigajniezwykle wymagająca, ale bardzo skuteczna działaczka społeczna i nauczycielka. Od wielu lat działa na rzecz upowszechniania kultury regionalnej, patriotyzmu i wiedzy o historii naszego regionu wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców ziemi pępowskiej. Podjęła się trudu napisania książek: ,,Znajomi i nieznajomi Patroni pępowskich ulic”, ,, Mroczny czas”, ,, Szlaki rowerowe dla Niepodległej w pracy zbiorowej Rowerem przez Gminę Pępowo”. Tworzy spektakle, widowiska ,,Betlejem Polskie”, ,,Bronić Ziemi Ojców”, ,,Sen Nocy Letniej”. Aktywnie wspiera wszelkie akcje charytatywne i społeczne. Każdego roku za jej przyczyną w okresie świątecznym grupa młodzieży kolęduje z życzeniami docierając do wszystkich mieszkańców gminy i kwestując na cele charytatywne i misyjne. Stała się inicjatorką festynów charytatywnych dla osób potrzebujących, połączone z corocznym odpaleniem choinki. Ponadto zainicjowała Ogólnopolski Bieg Katyński upamiętniający ofiary zbrodni katyńskiej. Służy naszej społeczności swą wiedzą i umiejętnościami. Wspomagała pismo samorządowe czuwając nad jego korektą. Jest niezwykle pomysłowa. W tegoroczne wakacje stworzyła cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży ,,Papierowe Lato”, wystarawszy się o zdobycie dofinansowania z powiatu. Dba o interesy swojej gminy i szerzej, działając na stanowisku radnej powiatu gostyńskiego.

Bogusław Janik - zamieszkał w Gębicach w związku z podjętą pracą w gębickim pałacu. Nikt się wtedy chyba nie spodziewał - pewnie nawet sam nominat, że pasja, która go pochłonie, da takie efekty. Historia naszego regionu i związana z nią działalność historyczna zyskały stronnika, którego wkład w dochodzenie do prawdy w różnych, często trudnych do rozpoznania i właściwego zinterpretowania wydarzeniach i losach osób, przyczynił się do wzbogacenia naszej wiedzy o informacje bezcenne. Pan Janik przygotował w swojej nieformalnej oficynie wydawniczej Pałacu w Gębicach wydania dziesięciu pozycji książkowych, które celnie trafiały w zapotrzebowanie lokalnego rynku czytelniczego i doskonale wypełniały luki w naszej wiedzy historycznej i nie tylko historycznej. Ponad 20-letnia obecność pana Bogusław w naszej gminie zaowocowała również nieocenioną pomocą w przygotowywaniu naszego pisma samorządowego „Wieści Pępowa”, w których zamieścił mnóstwo artykułów, przede wszystkim historycznych, ale służył też pomocą jako korektor. Wiadomo wszystkim jest, że pan Janik ściśle współpracował z pępowską parafią i kolejnymi proboszczami, wykonując wiele prac na rzecz Kościoła. Żywo interesował się losami wsi w której zamieszkał i aktywnie uczestniczył w jej życiu. Służył pomocą w wielu działaniach podejmowanych przez Wójta i Urząd Gminy, służąc wiedzą historyczną i umiejętnościami organizatorskimi. Pan Bogusław z pewnością zasługuje na to wyróżnienie, bo jego wysiłki w zapełnianiu białych plam naszej przeszłości są nie do przecenienia.

LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

Sebastian Koncewicz – AGI - jest jednym z najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw w sektorze zakładów przetwórstwa tłuszczowego w Polsce. Wysokiej jakości produkty i wiara w tradycje to cechy, które wyróżniają ją na tle konkurencji i sprawiają, że od 1996 roku, do dnia dzisiejszego zachwyca kolejnych konsumentów swoimi wyrobami. Sprawcami tego fenomenu są założyciele – Agnieszka i Sebastian Koncewicz – którzy wkładając całe swoje serce i wierząc w siłę firm rodzinnych od ponad dwudziestu lat. W drodze dalszego rozwoju firmy, w 2012 roku powstał drugi zakład produkcyjny tłuszczy. Dużym sukcesem jest posiadanie własnego laboratorium, które jest cennym narzędziem firmy już na początku procesu produkcyjnego, pozwalającym zapewnić najwyższą jakość wszystkich produktów. Ponadto laboratorium pozwala również na wstępne wykonanie analiz tłuszczy technicznych. Atutem firmy jest posiadanie własnej bazy transportowej. Flota aut o różnych ładownościach umożliwia szybkie i sprawne realizowanie zarówno dostaw do klientów, jak i odbieranie surowców od dostawców. Przez lata istnienia na rynku F.P.H. „AGI” zdobyła zaufanie i pozyskała wiernych klientów nie tylko wśród krajowych, ale i zagranicznych odbiorców. Firma współpracuje m.in. z odbiorcami z Litwy, Szwecji, Słowacji, Czech, Węgier, Austrii, Niemiec, Danii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Bułgarii oraz Rumunii. Firma posiada również uprawnienia do handlu z Hong Kongiem i Tajwanem.

Bogdan Małecki – DEBON – Pan Bogdan jest osobą zarządzającą francuską firmą DEBON, która produkuje przyczepy Chevel Liberte do transportu koni oraz przyczepy samochodowe. Dzięki rozważnym działaniom firma jest prężnie rozwijającą się jednostką – od początku swego istnienia cały czas trwa rozbudowa i modernizacja zakładu. Poprzez posiadanie własnego biura konstrukcyjnego firma stała się liderem przedsiębiorczości. DEBON nie tylko produkuje przyczepy, ale tworzy nowoczesne projekty, na bazie których produkty są samodzielnie konstruowane i wyrabiane. Dzięki temu pojawiają się innowacyjne rozwiązania technologiczne. Ponadto w pępowskiej placówce znajduje się zrobotyzowana linia pracująca na elementach poliestrowych, a w Krzemieniewie działa automat do obróbki i spawania ram. Atutem firmy jest zgrana załoga pracowników, którzy rewelacyjnie i intuicyjnie ze sobą współpracują. Co istotne, spośród ponad dwustu pracowników, większość osób to mieszkańcy gminy Pępowo. DEBON swoje wyroby przesyła do sieci 250 dilerów w całej Europie oraz poza nią: do Izraela, Kolumbii czy Australii.

Marek Prauziński – EMILGRANAPan Marek od wielu lat z przedsiębiorczą precyzją prowadzi sprzedaż hurtową żywych zwierząt, specjalizującą się w eksporcie polskich jałowic hodowlanych. Jest też niezastąpionym zarządcą znajdującej się w Siedlcu firmy Emilgrana, produkującej i sprzedającej od 1994 roku sery twarde długo dojrzewającego oraz świeże sery tarte Emilgrana. Jest to jedyna tego typu grana na rynku polskim, produkowana ściśle wg włoskiej receptury opartej na 1000 letniej tradycji oraz doświadczeniu. Podstawowym surowcem do produkcji tak wyśmienitego sera jest surowe mleko doskonałej jakości pochodzące od wielkopolskich producentów. 99 % produkcji jest eksportowane na rynki europejskie (główni odbiorcy to Włochy, Hiszpania, Grecja i Niemcy), azjatyckie (Japonia) oraz do krajów arabskich. Dzięki niestrudzonej pracy inwestorów włoskich Emilgrana produkuje dziś 2,5 tys. ton sera typu grana rocznie. Ich najważniejsze atuty to: 16 lat doświadczenia na rynkach międzynarodowych, ponadto są ekspertami w swojej branży, a sery idealnie nadają się do dań kuchni włoskiej.

SPORTOWIEC:

Artur Zjeżdżałkajego największą pasją jest bieganie. Biega od 4 lat i wiele udało mu się osiągnąć. Jest wielkim patriotą, kocha Polskę ale najbardziej swoją małą ojczyznę: gminę Pępowo. To tutaj się wychował i tutaj narodziła się jego pasja. Jest szczęśliwy i dumny, że może prezentować gminę na swoim każdym biegu. 100lecie Odzyskania Niepodległości postanowił uczcić zdobyciem Korony Polskich Półmaratonów i Herbu Polskich Półmaratonów w jednym roku, do tego Koronę Polskich Maratonów i Herb Maratonów Polskich w tym samym rocznicowym roku. Takie trofeum robi się w 2 lata, ale Niepodległa Polska pchała go do mety i dopingowała do walki ze słabościami. Dzięki takiemu wyczynowi jest jednym z nielicznych biegaczy w Polsce , którzy mogą poszczycić się takim osiągnięciem w jednym roku . Przez 4 lata intensywnych treningów, wzlotów i upadków przebiegł 39 półmaratonów, 10 maratonów, ale także niezliczoną ilość biegów krótkodystansowych, co daje sumę około 7000 kilometrów. Jest 4krotnym zdobywcą Korony Polskich Półmaratonów, 4krotnym zdobywcą Herbu Półmaratonów Polskich, zdobywcą Korony Maratonów Polskich i zdobywcą Herbu Maratonów Polskich. Bieganie to dla niego sposób na oczyszczenie umysłu, złagodzenie stresu, a także przesuwanie własnych granic. Pan Artur jest pewny, że będzie kontynuował swoją przygodę z bieganiem i dumnie reprezentował Gminę Pępowo i ojczyznę tak długo, jak będzie to możliwe i tak długo jak mu tylko Wielki Bóg pozwoli, bo jeszcze tyle przed nim dróg do przebiegnięcia.  

Krzysztof Zmysłowskijest współzałożycielem sekcji crossfitowej w Pępowie, a także współorganizator ogólnopolskich zawodów crossfitowych We Love The Pain. Propaguje nowe dyscypliny sportowe na naszej ziemi ojczystej. Crossfit powstał bowiem w 2001 roku. Jest to program treningu siłowego i kondycyjnego, który opiera się na wzroście dziesięciu najważniejszych zdolności siłowych. Krzysztof to były kierownik sekcji bokserskiej działającej w Pępowie przy Gminnym Ośrodku Kultury. Podczas prowadzonych przez niego wymagających treningów grupa pępowska liczyła nawet do 40 bokserów. Uczestnik i współorganizator wielu sportowych wydarzeń w powiecie. Swoją pasją do sportu od wielu lat zaraża innych. Ogromny entuzjasta i pomysłodawca. Nic nie stoi na drodze do realizacji jego zamierzeń. Przedsięwzięcia, które przerosłyby innych, są dla niego przygodą i sposobem na oderwanie się od codzienności. Krzysztof jest współtwórca marki Runaway – Polski Uciekinier – topowego biegu przeszkodowego w Polsce.

Ewa Roszakmiłośniczka i fanatyczka sportu. Na swoim koncie posiada szereg osiągnięć sportowych. W kwietniu 2018 zajęła 3 miejsce w I Otwartych zawodach w martwym ciągu kobiet. W czerwcu 2018 r., 3 miejsce w kategorii OPEN KOBIET w IV Powiatowych Zawodach w Wyciskaniu Leżąc o Puchar Burmistza Krobi oraz 1 miejsce OPEN KOBIET w Miejskim Biegu z Przeszkodami Tortura. W sierpniu 2018 r., zajęła 1 miejsce kobiet na dystansie 10 km Armagedon. We wrześniu 2018 r. zajęła 1 miejsce OPEN KOBIET, 1 miejsce kategorii 30-39 oraz 3 miejsce TEAM Runwy Polski Uciekinier Powered by Ice, natomiast w październiku 2018 r. zajęła 1 miejsce OPEN KOBIET, 1 miejsce kategorii 30-39 oraz 1 miejsce TEAM Runwy Polski Uciekinier. W listopadzie zdobyła 1 miejsce OPEN KOBIET Ger Dirty Odlot. Ponadto na swoim koncie ma 2 miejsce KOBIET cykl czterech biegów 10km Cross ścieżkami Bartka z Piekła, 2 miejsce TEAM MIX 2+1 Raptoring, 1 miejsce OPEN KOBIET Adrenalina Rush Episode 5. Utrzymała w 2019 r., 1 miejsce OPEN KOBIET, 1 miejsce kategorii 30-39, 1 miejsce TEAM Runway Polski Uciekinie Collosseum. W lipcu tego roku zdobyła 1 miejsce PROFI KOBIET, 1 miejsce w kategorii 30-39 lat KOBIET w Miejskim Biegu z Przeszkodami Tortura. Ponadto zdobyła 2 mijsce kategorii 30 KOBIET w Drugiej Jutrosińskiej Dysze a poa tym zdobyła 1 miejsce KOBIET w 7 Ekstremalnym Crossie Leśnych Diabłów.