Plebiscyt ,,Laur Aktywności Społecznej w Gminie Pępowo"

Mając na uwadze fakt, iż w Gminie Pępowo mieszka wielu zasłużonych obywateli Wójt Gminy Pępowo wraz z Urzędem Gminy i Gminnym Ośrodkiem Kultury postanowił uhonorować i wyróżnienić ludzi aktywnych i zaangażowanych w  rozwój i promocję Gminy Pępowo.

Kapituła Plebiscytu utworzyła listę nominowanych do tytułu w czterech kategoriach Plebiscytu:
ORGANIZACJA SPOŁECZNA, DZIAŁACZ, LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI oraz SPORTOWIEC.

Laureaci Plebiscytu w 2019 roku:

ORGANIZACJA SPOŁECZNA: OSP Pępowo


DZIAŁACZ: Mirosława Bigaj


LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: Sebastian Koncewicz


SPORTOWIEC: Ewa Roszak

W głosowaniu mogą brać udział wszyscy mieszkańcy gminy Pępowo, którzy ukończyli 18 rok życia. Każdy mieszkaniec może oddać po jednym głosie w każdej kategorii. Zebrane głosy pomogą w wyłonieniu zwycięzcy w poszczególnych kategoriach.

Głosy można także oddawać w wersji papierowej poprzez wypełnienie specjalnego formularza, dostępnego w Urzędzie Gminy Pępowo i w Gminnym Ośrodku Kultury w Pępowie.