Plebiscyt "Laur Aktywności Społecznej w Gminie Pępowo"

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - proszę wybrać faworyta klikając w jego nazwę

W głosowaniu mogą brać udział wszyscy mieszkańcy gminy Pępowo,
którzy ukończyli 18 rok życia.

NOMINOWANI W KATEGORIACH:

* - Pole wymagane

Biorąc udział w plebiscycie wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu weryfikacji głosu zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) („RODO”).

Powered by BreezingForms